Obchodní a dodací podmínky | equisun,jezdecké potřeby,sedlo,koně,prodej jezdeckých potřeb,pro koně

Na úvod » Obchodní a dodací podmínky

OBCHODNÍ a DODACÍ PODMÍNKY

I. Provozovatel

EQUISUN-CZ,
Ing. Martin ČAPEK, Petrovice 20, 582 53  ŠTOKY
tel: 603 816 348
e-mail: jezdectvi_capek@seznam.cz
IČ: 680 28 431, DIČ: CZ7402164363


II. Objednání zboží

Do objednávky zboží prosím vždy uvádějte následující údaje:

1. Katalogové číslo, název a počet kusů

2. Přesnou fakturační, popř. expediční adresu pro dodání zboží

3.       Jméno a příjmení objednávajícího a dostupné tel. číslo

Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


III. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude kupující informován.


IV. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Platba na fakturu je možná pouze po předchozí dohodě. 
Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny.

Dodání zboží je možné až po jeho úplném zaplacení nebo na dobírku, pokud není dohodnuto jinak.


V. Doprava zboží a cena přepravného

Zboží Vám doručíme poštou formou Profi balíků (poštovné + doběrečné 100 Kč + 19%DPH za zásilku do 15 kg, 120 Kč + 19%DPH za zásilku do 30 kg), smluvním přepravcem (dle tarifů přepravců), nebo osobně na Vámi uvedenou adresu, popřípadě je lze vyzvednout při obvyklých rozvážkových cestách na trasách:

1. Jižní Čechy (Jindřichův Hradec, České Budějovice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec),

2. Jižní Čechy 2 (Třešť, Telč, Dačice),

3. Východní Čechy (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Golčův Jeníkov, Čáslav, Světlá nad Sázavou),

4. Východní Čechy 2 (Přibyslav, Ždírec nad Doubravou, Hlinsko, Žďár n. Sázavou, Polná).

Při rozvážkových cestách neúčtujeme cestovné při odběru na trase. Závozy mimo trasu jsou zpoplatněny po předchozí tel. domluvě. O termínu a době rozvážky bude kupující telefonicky informován.

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.


VI. Převzetí zboží, reklamace zásilky, záruční podmínky

Při převzetí zásilky si pečlivě zkontrolujte její obal a obsah. Pokud zjistíte vadu, postupujte následovně:

  • Obal zásilky je viditelně poškozen: Zkontrolujte obsah zásilky, pokud došlo ke škodě, sepište s dopravcem (řidičem) zápis o vzniklé škodě a neprodleně nás informujte. Do zápisu uveďte čitelně datum, místo, rozsah škody a osoby, které zápis sepsaly, včetně jejich podpisů.
  • Obal zásilky není viditelně poškozen, ale po kontrole obsahu: druh nebo počet zboží neodpovídá dodacímu listu, nebo je zboží  poškozeno – nejpozději do 48 hodin od dodání nás informujte.

Společnost Equisun.cz poskytuje na veškeré zboží, s vyjímkou zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecních zákonných předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem předání zboží. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží bude vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v neotevřeném  originálním obalu se všemi příslušnými etiketami a dokladem o prodeji (paragon, faktura nebo dodací list při platbě kartou). Výměna zboží je možná pouze v rámci skupiny (rajtky za rajtky, deka za deku, kamaše za kamaše….).  Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží vyráběné (objednané) na zakázku, knihy, kalendáře, elektronické nosiče, krmiva a krmné doplňky a zboží prodávané v rámci doprodeje či zlevněné.

Reklamace se nevztahuje na obvyklé opotřebení věci způsobené jejím užíváním!


VII. Místo reklamace

Reklamované zboží je možno zasílat poštou, nikoli však na dobírku.

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

Ing. Martin ČAPEK
Petrovice 20
582 53  ŠTOKY
tel: 603 816 348 
e-mail: jezdectvi_capek@seznam.cz


VIII. Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje, jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

  • jméno a příjmení
  • úplná poštovní adresa
  • telefonické, případné e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. 
Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

  • jméno firmy
  • úplná poštovní adresa
  • telefonické, e-mailové popř. faxové spojení
  • IČ, DIČ
  • bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem. 
Údaje o Vašich nákupech (nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. 
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.